Księgowość Białystok

Obliczenia na kalkulatorze

Każda firma, bez względu na prawną formę działalności oraz jej wielkość, ma obowiązek prowadzenia księgowości. W Białymstoku, w naszym biurze rachunkowym, zajmujemy się usługowym prowadzeniem spraw rachunkowych na rzecz przedsiębiorców. Zapewniamy rzetelne rejestrowanie operacji gospodarczych, tj. przychodów, kosztów, należności, czy zobowiązań firm, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych. Monitorujemy terminowość płatności i rozliczeń podatkowych.

 

Obsługa księgowa firm

Obsługa księgowa firm obejmuje m.in. realizację rozliczeń z ZUS oraz z Urzędem Skarbowym.

Proponujemy Państwu:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych:
  • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości,
  • tworzenie planu kont,
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zg. z ustawą o rachunkowości,
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
  • uzgadnianie sald należności i zobowiązań;
 2. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
  • ewidencja przychodów i kosztów,
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
  • ewidencja podatku od towarów i usług;
 3. prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego:
  • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży,
  • ewidencje podatku od towarów i usług,
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia.

 

Usługi księgowe Białystok

Usługi księgowe w Białymstoku, w naszym biurze rachunkowym, obejmują m.in. prowadzenie ewidencji do celów podatkowych, dokumentacji rachunkowej i podatkowej, w tym zeznań, deklaracji i informacji podatkowych, rozliczanie podatków VAT, CIT, PIT, a także dotacji, czy wyliczanie składek ZUS. Wykonujemy usługi księgowe w zakresie pełnej, jak i uproszczonej księgowości. Zajmujemy się również windykacją. W Białymstoku oraz w innych miejscowościach klienci powierzają nam m.in. monitorowanie płatności należnych od kontrahentów oraz podejmowanie działań, zmierzających do wyegzekwowania wymagalnych należności.

 

Prowadzenie księgowości Białystok

Księgowość umożliwia kontrolowanie przepływu środków pieniężnych w firmie. Skrupulatne dokumentowanie operacji gospodarczych jest niezbędnym elementem prowadzenia księgowości. W Białymstoku, w naszym biurze rachunkowym zajmujemy się kompleksowo sprawami księgowymi, od prowadzenia ksiąg handlowych i rachunku wyników, po rozliczenia podatkowe oraz sprawozdawczość finansową. Z zaangażowaniem uczestniczymy w procesach księgowych, towarzyszących rzeczywistości biznesowej naszych klientów.

 

Outsourcing usług księgowych

Outsourcing usług księgowych to coraz częściej wybierany przez przedsiębiorców sposób realizacji procesów księgowych w firmach. Przejęcie przez biuro rachunkowe obsługi rachunkowo-finansowej klienta biznesowego to dla przedsiębiorcy szansa na zyskanie dodatkowego czasu, który może on poświęcić podstawowej działalności zawodowej, a w efekcie zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. W zakresie outsourcingu księgowego jesteśmy nastawieni na elastyczną współpracę z klientami. Nasze usługi dostosowujemy do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa, dlatego ich zakres może być poszerzany lub zawężany. Takie podejście pozwala naszym klientom efektywnie zarządzać firmowymi zasobami finansowymi.

 

 

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej