Kiedy możemy anulować wystawione faktury?

faktura

Prawidłowe rozliczanie się z fiskusem oraz poprawne sporządzanie dokumentacji wymaga zwykle wsparcia ze strony firmy specjalizującej się w obsłudze księgowej. W Białymstoku usługi tego rodzaju wykonuje FKK Consulting, zajmująca się prowadzeniem ksiąg oraz sprawami kadrowymi i płacowymi. Wsparcie tego typu może też obejmować pomoc przy właściwym fakturowaniu oraz radzeniu sobie z popełnionymi błędami. Przekonajmy się, co można zrobić, gdy chce się anulować wystawioną fakturę.

W jakich okolicznościach możliwe jest anulowanie faktury i jak to następuje?

Anulowanie faktury jest możliwe wówczas, gdy transakcja, której ona dotyczy, nie doszła do skutku, a odbiorca jej nie otrzymał, co jest równoznaczne z faktem, iż nie trafiła ona do obiegu prawnego. W celu skutecznego anulowania faktury konieczne jest przekreślenie obu jej egzemplarzy – oryginału i kopii – a także dołączenie opisu wskazującego na anulowanie. Potrzebny jest też podpis osoby, która jest uprawniona do wystawiania faktur oraz data tej czynności. Warto pamiętać, że faktura musi być przechowywana wraz z innymi dowodami księgowymi.

Co gdy faktura nie spełnia warunków anulowania?

Jeśli na fakturze występują błędy związane z jej częścią opisową, możliwe jest wystawienie noty korygującej. Może ona dotyczyć m.in. daty wystawienia, nazw oraz adresów sprzedawcy i nabywcy, numerów NIP lub nazwy towaru bądź usługi. Dokument ten jest wystawiany przez nabywcę towaru lub usługi i przesyłany do akceptacji przez sprzedawcę. Jeżeli błąd poprawia sprzedawca, wystawia on fakturę korygującą dane formalne. Gdy błąd na fakturze dotyczy wartości transakcji – kwoty netto, stawki VAT albo kwoty brutto, jedyną opcją jest sporządzenie faktury korygującej. Jest ona też niezbędna w razie udzielenia rabatu, opustu lub obniżki ceny, a także dokonano zwrotu towarów, całości albo części zapłaty czy zauważono pomyłkę w jakiejkolwiek innej pozycji.