Kontakt

FKK CONSULTING spółka z o.o.
Ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok

Tel/fax 085 – 874 68 96

Email: biuro@fkkconsulting.pl

NIP 542-312-98-50
REGON 200278060
KRS 0000335912 Krajowy Rejestr Sądowy w Białymstoku XII Wydział KRS

Kapitał zakładowy 6000,00 PLN


FKK CONSULTING spółka z o.o.
Ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok
Tel/fax 085 – 874 68 96
Email: biuro@fkkconsulting.pl
NIP 542-312-98-50
REGON 200278060
KRS 0000335912
Krajowy Rejestr Sądowy
w Białymstoku XII Wydział KRS
Kapitał zakładowy 6000,00 PLN