Kadry i płace

W zakresie usług kadrowo-płacowych prowadzimy dokumentację kadrowo – płacową indywidualnie opracowaną dla każdego Klienta.
Usługi w zakresie płac i kadr obejmują:

 1. dokumentacja i ewidencja personalna pracowników
  W tym:
  • prowadzenie akt osobowych
  • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 2. dokumentacja i ewidencja płac
  W tym:
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
 3. dokumentacja prac zleconych
  W tym:
  • sporządzanie umów zleceń
  • sporządzanie rachunków do umów zleceń
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
 4. prowadzenie dokumentacji ZUSW
  tym:
  • sporządzanie deklaracji ZUS
  • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, rodzinny, macierzyński)

FKK CONSULTING spółka z o.o.
Ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok
Tel/fax 085 – 874 68 96
Email: biuro@fkkconsulting.pl
NIP 542-312-98-50
REGON 200278060
KRS 0000335912
Krajowy Rejestr Sądowy
w Białymstoku XII Wydział KRS
Kapitał zakładowy 6000,00 PLN