Windykacja

Usługi windykacyjne połączone wraz z usługami księgowymi stanowią idealne rozwiązanie, aby w sposób optymalny zabezpieczyć interesy naszych Klientów. Usługi windykacyjne obejmują w szczególności:

  • monitoring płatności
  • postępowanie polubowne (przedsądowe) i sądowe
  • windykacja bezpośrednia

FKK CONSULTING spółka z o.o.
Ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok
Tel/fax 085 – 874 68 96
Email: biuro@fkkconsulting.pl
NIP 542-312-98-50
REGON 200278060
KRS 0000335912
Krajowy Rejestr Sądowy
w Białymstoku XII Wydział KRS
Kapitał zakładowy 6000,00 PLN