Księgowość

Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo – księgową firm o różnym profilu działalności i formie prawnej. Proponujemy Państwu:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
  • tworzenie planu kont
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zg. z ustawą o rachunkowości
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
  • uzgadnianie sald należności i zobowiązań
 2. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • ewidencja przychodów i kosztów
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • ewidencja podatku od towarów i usług
 3. prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
  • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
  • ewidencje podatku od towarów i usług
  • ewidencja srodków trwałych i wyposażenia

FKK CONSULTING spółka z o.o.
Ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok
Tel/fax 085 – 874 68 96
Email: biuro@fkkconsulting.pl
NIP 542-312-98-50
REGON 200278060
KRS 0000335912
Krajowy Rejestr Sądowy
w Białymstoku XII Wydział KRS
Kapitał zakładowy 6000,00 PLN