Doradztwo

Oferujemy:

  • Bieżące doradztwo oraz pomoc podatkowo-księgową
  • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
  • Pomoc w kontaktach z organami skarbowymi
  • Przygotowywanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń
  • Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości.
  • Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych

FKK CONSULTING spółka z o.o.
Ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok
Tel/fax 085 – 874 68 96
Email: biuro@fkkconsulting.pl
NIP 542-312-98-50
REGON 200278060
KRS 0000335912
Krajowy Rejestr Sądowy
w Białymstoku XII Wydział KRS
Kapitał zakładowy 6000,00 PLN